Das Schöne passiert
Wenn Man Grenzen passiert
SA 01.10.22 - SO 09.10.22

Internationale poëziewedstrijd ‘Noaberschap’

Het is tijdens Die Tolle Woche tijd om in de pen te klimmen! In Die Tolle Woche organiseren stadsdichter Dick Schlüter en de gemeente Enschede een internationale poëziewedstrijd met het thema ‘Nabuurschap/Nachbarschaft/Noaberschap. Noaberschap betekent grof gezegd dat we het belangrijk vinden er hier als buren voor elkaar te zijn. Het is een term die niet alleen past binnen Twente, maar ook als het gaat om de relatie met onze goeie buren over de grens. We nodigen deelnemers uit om een gedicht te schrijven in het Nederlands, Duits of Nedersaksisch/Platt Deutsch over het Noaberschap.

Spelregels voor deelname

Opzet en spelregels poëziewedstrijden in het Nederlands, Duits en Nedersaksisch/Platt Deutsch in die Tolle Woche.

 1. Het thema van de drietalige poëziewedstrijd is in de meest brede zin van het woord: Nabuurschap/Nachbarschaft/Noaberschap.
 2. Inwoners uit de hele Euregio, jong en oud mogen aan deze drietalige poëziewedstrijd deelnemen.
 3. Per persoon mogen maximaal drie gedichten per taal worden ingezonden. Dus maximaal negen gedichten per persoon.
 4. Gedichten moeten in het Nederlands, Duits of Nedersaksisch/Platt Deutsch zijn geschreven.
 5. Plagiaat of vertalingen van het werk van andere dichters is verboden.
 6. De maximale lengte van een gedicht is 50 regels, inclusief witregels en titel. Er is geen minimale lengte.
 7. Gedichten mogen niet eerder zijn gepubliceerd in welke vorm dan ook.
 8. Een deskundige jury beoordeelt op basis van anonimiteit de gedichten per taal en stellen een lijst met genomineerden samen. Voorzitter van de jury is stadsdichter Dick Schlütter. De jury bestaat uit Nederlandse en Duitse leden.
 9. De genomineerde dichters worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking op zaterdagmiddag 1 oktober om 16.00 uur in Boekhandel Broekhuis te Enschede.
 10. De winnaars van de eerste, de tweede en de derde prijs worden verzocht hun gedicht(en) in de in het gedicht gebruikte taal op 1 oktober voor te dragen.
 11. De eerste prijs is een bedrag van 150 euro, de tweede prijs 100 euro en de derde prijs 75 euro. Tevens ontvangen de prijswinnaars ieder een pakket dichtbundels ter waarde van 50 euro.
 12. Gedichten voor deze poëziewedstrijden in drie talen moeten voor 24.00 uur op zondag 18 september 2022 worden aangeleverd.
 13. Het aanleveren kan door een mail te sturen naar: r.bogaarts@enschede.nl. Of schriftelijk per brief aan: Gemeente Enschede, t.a.v. Cöordinator Duitsland René Bogaards, Postbus 20, 7500 AA Enschede (Niederlande).
 14. Lever de gedichten aan in een word-document en voeg deze als bijlage toe. Vermeld in de mail (of de brief) duidelijk uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en de titels van de bijlage(n). In de bijlagen staan de gedichten zonder naam van de dichter.
 15. Genomineerde gedichten kunnen worden opgenomen in pers-, nieuws-, en social mediaberichten of gebruikt worden voor een affiche en eventueel worden uitgegeven in een bundel. Inzending van een gedicht voor deze poëziewedstrijden houdt in dat u akkoord gaat met een dergelijke publicatie tijdens of na die Tolle Woche.
 16. Deelname is gratis.
 17. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


 • 01.10.2022

  Wanneer: De sluitingsdatum voor het inzenden van gedichten is zondag 18 september om 24:00 uur. Waar: De prijsuitreiking is op zaterdagmiddag 1 oktober in Boekhandel Broekhuis om 16:00 uur.
  Voor wie: Inwoners uit de hele Euregio. Jong en oud mogen deelnemen met maximaal drie gedichten per persoon per taal. Dus maximaal negen inzendingen per persoon
  Kosten: Gratis
  Te winnen prijzen: Geldbedragen en pakketten met daarin poëziebundels. Zie de spelregels.
  Gedichten aanleveren: U kunt uw gedicht(en) aanleveren via de mail naar: r.bogaarts@enschede.nl. Of schriftelijk per brief aan: Gemeente Enschede, t.a.v. Cöordinator Duitsland René Bogaarts, Postbus 20, 7500 AA Enschede (Niederlande).