Das Schöne passiert
Wenn Man Grenzen passiert
SA 25.09.21 - SO 03.10.21

Zoek de grens op!

Dát hoort bij de identiteit van Enschede. Meer dan ooit zoekt de stad Enschede de verbinding op. Waar het icoon van de stad, het rode slaghek, ooit de grens van de stad weerspiegelde, staat hij nu juist voor een grens die we graag opzoeken.

Meest Duitse stad van Nederland

Dat Enschede iedere dag grenzen wil verleggen en verbinding zoekt, is terug te zien in de waardevolle samenwerking die wij steeds opzoeken met onze Duitse buren. Met het motto ‘Das Schöne passiert, wenn man Grenzen passiert’ organiseert Enschede ieder jaar Die Tolle Woche waar we een week lang extra veel aandacht geven aan grensoverschrijdende samenwerking. Die Tolle Woche draagt bij aan onze ambitie om meest Duitse stad van het land te worden.

Duitslandagenda

We zoeken de grens graag op omdat de directe ligging van Enschede aan de Duitse grens veel kansen biedt voor bewoners en bedrijven. Enschede wil daarom de samenwerking tussen Duitsland en Nederland bevorderen. Verschillende concrete initiatieven, projecten en acties op gebied van werken, leren en investeren zijn er al. Om optimaal gebruik te maken van elkaars mogelijkheden aan beide zijden van de grens heeft Enschede een Duitslandagenda opgesteld. Die Tolle Woche is als jaarlijks terugkerend evenement opgenomen in deze agenda.

Zeven thema’s

De Duitslandagenda is opgesteld met zeven thema’s: Leren, Werken, Ondernemen, Bereikbaarheid, Duurzaamheid, Veiligheid en Toerisme, Kunst en Cultuur. Op al deze thema’s zijn samen met de belangrijkste partners doelstellingen en activiteiten geformuleerd, die leiden tot grensoverschrijdend werken, leren, ondernemen, recreëren, leven, kennisuitwisseling en samenwerking. Met als stip op de horizon: een grensregio die sociaal en economisch functioneert alsof de grens niet meer bestaat en waarbij Enschede de meest Duitse stad van Nederland is.

DE CIRKEL MOET ROND

Enschede, de grootste Nederlandse stad direct aan de Duitse grens, is de meest Duitse stad van ons land. De directe ligging van Enschede aan de Duitse grens biedt veel kansen voor bewoners en bedrijven. De cirkel moet rond. We willen het potentieel van bereikbare banen en economische groei dat over de grens aanwezig is, volop benutten.

Het afgelopen jaar zijn er vele contacten gelegd met overheden, kennisinstellingen en private partners en hebben we successen geboekt met onze Nachbarn op het vlak van ondernemen, onderwijs en werkgelegenheid. Deze grensoverschrijdende samenwerking breiden we de komen de jaren verder uit. Enschede ontwikkelt zich daarmee steeds meer als kenniscentrum op het gebied van grensoverschrijdende projecten.

Deze kennis willen we graag met anderen delen. Dit doen we onder andere tijdens ons jaarlijks terugkerend evenement Die Tolle Woche. Tijdens Die Tolle Woche blikken we terug op onze acties en kijken we samen met u vooruit naar nieuwe projecten en plannen.


Onno van Veldhuizen,

Burgemeester van de gemeente Enschede