27 mei 2021

Themagroep grensoverschrijdende arbeidsmarkt: levendige discussies en veel informatie uitgewisseld

Vorige week vond in het kader van de Grenslandagenda de derde thematische werkgroep “grensoverschrijdende arbeidsmarkt” plaats. Dit was in digitale vorm met rond de 25 betrokken deelnemers uit Nederland en Noordrijn-Westfalen. Het thema “arbeidsmarkt” is één van de zes actielijnen in de Grenslandagenda.

Foto: Spreekuur bij een grensinfopunt

De themagroep besprak de twee belangrijke actielijnen voor 2021: (1) Hoe het staat met de Servicepunten Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA’s) en (2) de rol van Grensinfopunten (GIP’s) bij diploma-erkenning in het buurland. Vervolgens ging de themagroep in kleinere groepen uiteen om nieuwe accenten of onderwerpen voor de Grenslandagenda van 2022 te verkennen.

Wie aan de andere kant van de grens wil werken, krijgt te maken met allerlei zaken: een andere taal en cultuur en andere systemen zoals belasting- en gezondheidssystemen. Bij de Servicepunten Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling ondersteunen adviseurs grensinwoners die aan de andere kant van de grens willen gaan werken. Ook werkgevers die grensarbeiders in dienst willen nemen kunnen bij deze adviseurs terecht. Doel: grensoverschrijdend vraag en aanbod bij elkaar brengen.

De afgelopen jaren zijn de SGA’s ontwikkeld tot een succesvol model: er zijn langs onze grensregio op vijf locaties SGA’s: in Kerkrade, Maastricht, Venlo, Kelmis en Gronau. Vanuit de Grenslandagenda 2021 werkt de themagroep aan een gezamenlijk plan om te komen tot structurele SGA’s langs de hele grens en wordt er gewerkt aan de totstandkoming van een SGA in Kleve.

Naast de SGA’s besprak de themagroep de rol van de Grensinfopunten bij het thema diplomaerkenning in het buurland: dit houdt in dat afgestudeerden met een Nederlands diploma in Duitsland aan het werk kunnen of andersom. Er wordt op dit moment vanuit de themagroep hard gewerkt aan opleidingen voor GIP-adviseurs over dit thema en een bundeling van informatie over diploma’s. Eén van de prioriteiten van de Grenslandagenda is namelijk dat de GIP’s vanaf 2021 de diploma-advisering voor nietgereglementeerde beroepen en doorverwijzing bij gereglementeerde beroepen opnemen in het reguliere takenpakket.

De Grensinfopunten adviseren grensinwoners over wonen, werken, studeren of ondernemen aan de andere kant van de grens. Langs de Nederlands/Duitse grens zijn er Grensinfopunten in Bad Nieuweschans, Gronau, Kleve, Mönchengladbach, Aken-Eurode en Maastricht.

Naast de actiepunten uit de Grenslandagenda besprak de themagroep welke mogelijke onderwerpen zij op de agenda voor grensoverschrijdende arbeidsmarkt van volgend jaar willen zetten. In de deelsessies werd veel informatie uitgewisseld en gediscussieerd. Een belangrijk thema dat vaak terugkwam is de invloed van corona op werken. De digitalisering en het thuiswerken gaat een grote invloed hebben op de (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt.

Bron foto: © EUREGIO